KARE OPEN 13th & 14th APRIL 2018

1st PAUL G HOGAN (9) ROYAL CURRAGH 44 POINTS
SEAN LEAHY (18) ROYAL CURRAGH
 
2nd JOHN MURPHY (18) ROYAL CURRAGH 43 POINTS
JOHN FLYNN (20) ROYAL CURRAGH BACK 6 (16)
 
3rd GER HUGHES (9) ROYAL CURRAGH 43 POINTS
MARK BRENNAN (17) ROYAL CURRAGH  BACK 6 (15)
 
4th MICHAEL CORRIGAN (16) ROYAL CURRAGH 43 POINTS
MARTIN GRACE (20) ROYAL CURRAGH  BACK 9 (22)
 
5th PIARAS MOLLOY  (6)  ROYAL CURRAGH  43 POINTS
 JIM CONLON  (11)  ROYAL CURRAGH